Wie zijn wij?

De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg is een zelfstandige vereniging, die opereert

De AWLV - werkruimte

Vondstverwerking tijdens een werkavond
(foto: J. Hees)

onder de vlag van de landelijke vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, de AWN. De leden zijn geïnteresseerd in de plaatselijke geschiedenis en archeologie. De werkzaamheden die zij uitvoeren bestaan uit geologisch onderzoek, literatuur- en archiefstudie, educatie, het onderhouden van contacten met de gemeente, het assisteren bij opgravingen door gecertificeerde graafinstanties, het uitwerken van vondstmateriaal en het publiceren.

De vereniging beschikt over een eigen werkruimte aan de Van Naeltwijckstraat, waar elke woensdagavond een bijeenkomst wordt gehouden, de zogenaamde “schervenavond”.

De statuten van de vereniging vindt u hier.