SECRETARIS GEZOCHT !

De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg zoekt per direct een nieuwe secretaris.

De secretaris is de spin in het web van onze werkgroep. Als eerste aanspreekpunt verloopt alle communicatie via de secretaris, die ervoor zorgt dat de juiste actie ondernomen wordt. De secretaris beheert de agenda en verzorgt de notulen van de zes bestuursvergaderingen en viermaal regiooverleg per jaar. De secretaris is op de hoogte van alles wat er speelt en heeft daarmee een cruciale, maar ook hele leuke functie.

De AWLV assisteert bij opgravingen, werkt vondsten uit, doet onderzoek, publiceert, adviseert, licht voor en organiseert lezingen, symposia en excursies. Kortom, wij houden ons bezig met alles wat met archeologie te maken heeft in onze gemeente.

Geïnteresseerd? Mail secretariaat@awlv.nl of bel 06-11474762, Vian Gast.