De stad Forum Hadriani

Reconstructie Forum Hadriani op z’n hoogtepunt (tek.: B. Brobbel).

In de ondergrond van Voorburg-West liggen de resten verborgen van Forum Hadriani, na Nijmegen (Ulpia Noviomagus) de tweede Romeinse stad van Nederland. In de bloeitijd, de tweede eeuw na Christus, leefden er zo’n duizend mensen, zowel Romeinen als Cananefaten, de lokale bevolking. Het stadje werd gesticht rond het jaar 70 na Chr., aan een in opdracht van de Romeinse veldheer Corbulo gegraven kanaal, dat de verbinding vormde tussen de Maas en de Oude Rijn.

foto1 Forum Hadriani de opgravingen. Buste van Hadrianus

keizer Hadrianus

De naam Forum Hadriani – Marktplaats van Hadrianus – kreeg het pas toen de gelijknamige keizer rond het jaar 121 na Chr. deze streek bezocht. Hoe het daarvoor heette, is onbekend. Via het Kanaal van Corbulo konden de ‘castella’ (forten)  aan de Oude Rijn bevoorraad worden.

In 161 na Chr. werd de officiële naam Municipium Aelium Cananefatium (MAC), de hoofdstad van de Romeinse provincie der Cananefaten. Nadat de Romeinse soldaten zich hadden teruggetrokken uit de forten, waren ook de dagen van Forum geteld. Rond 300 na Chr. was het stadje grotendeels verlaten.