Recent onderzoek

foto2 Forum Hadriani Recent onderzoek dierenkopje

Dierenkopje, gevonden in 2005.

De resten van Forum Hadriani bevonden zich als wettelijk beschermd archeologisch monument veilig onder Park Arentsburgh en het terrein van doveninstituut Effatha. Maar in het jaar 2000 verhuisde het doveninstituut en verkocht het het grondgebied aan een projectontwikkelaar. Na jarenlange onderhandeling werd uiteindelijk toestemming gegeven voor nieuwbouw op plaatsen van bestaande bebouwing na archeologisch onderzoek. Het eerste onderzoek werd in 2005 uitgevoerd door BAAC archeologie en bouwhistorie, met medewerking van vele amateurarcheologen. De opgravers onderscheidden een aantal verschillende bouwfasen in het onderzochte terrein. Zij verzamelden tienduizenden stuks aardewerk, metaal, steen, glas en hout. De meest spectaculaire vondsten waren twee wagenwielen – nu opgesteld in het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg – , bronzen vaatwerk en een houten dierenkopje.

De volgende fase van het onderzoek werd uitgevoerd door het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC, thans Diachron UvA B.V.) van de Universiteit van Amsterdam.

foto1 Forum Hadriani Recent onderzoek kadepalen

Opgraving Romeinse kadepalen in 2007/2008. foto: Bur. Communique, Rijswijk

Het meest opzienbarende uit
dit onderzoek
was de vondst van een
grote insteekhaven met
goed bewaard gebleven
enorme kadepalen.