Onderzoek steentijdnederzetting Leidsenhage – Leidschendam 2016

Op dinsdag 22 maart is de archeologische opgraving gestart van een steentijdnederzetting in Leidsenhage. De opgraving zal circa tien weken in beslag nemen en wordt uitgevoerd in het kader van de vernieuwing van Leidsenhage.

Zoals we op 23 augustus 2015 al hebben vermeld is er voorafgaand aan de opgraving een booronderzoek uitgevoerd. Met behulp van deze boringen is het ondergrondse landschap in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat richting de Noordsingel en de Heuvelweg twee strandwallen liggen. Deze zijn zo’n 6000 jaar geleden gevormd door de zee. De kustlijn lag toen dus ter hoogte van het winkelcentrum.

Archeologische vondsten
Uit de sleuven kwam gereedschap van vuursteen waaronder pijlpunten en schrabbers tevoorschijn. Ook zijn scherven van aardewerk en allerlei andere vondsten aangetroffen. Een bijzondere vondst is een bijzetting van een varkentje, dat vrijwel compleet is teruggevonden.

Het varkentje. Boven een kies die uit een onderkaak steekt. (foto: website Gemeente)

Het varkentje. Boven een kies die uit een onderkaak steekt. (foto: website Gemeente)

Ook zijn in de bodem allemaal verkleuringen gezien, waar ooit palen hebben gestaan. Archeologen hopen dat deze palen van boerderijen of andere structuren zijn, waardoor ze meer over deze periode kunnen leren en vooral hoe mensen toen hebben gewoond, in een tijd waar de bruine beer, de wolf en de lynx nog in Nederland rondliepen.

De verkleuring van paalgaten. (foto: website Gemeente)

De verkleuring van paalgaten. (foto: website Gemeente)

Een proefsleuf uit augustus 2015. (foto: website Gemeente)

Een proefsleuf uit augustus 2015. (foto: website Gemeente)

 

 

 

 

 

 

 

 

De nederzetting ligt precies op een plek waar gebouwd gaat worden. De bouw kan ook niet worden aangepast, want anders had het kunnen blijven liggen. Daarom is besloten om de nederzetting op te graven. In totaal wordt 2400 m2 aan oppervlakte opgegraven. Er zullen zo’n 12 archeologen bezig zijn op de opgraving en op een andere locatie waar grondmonsters worden gezeefd. Daarna moeten alle vondsten worden bestudeerd door specialisten en moet het verhaal over ons verleden worden opgeschreven en verbeeld. De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV) ondersteunt bij de werkzaamheden.

De witte kaartjes geven vondstplekken aan. (foto: Ronald Zalmé)

De witte kaartjes geven vondstplekken aan. (foto: Ronald Zalmé)

Open dagen
Om het publiek de mogelijkheid te geven om rond te kijken op de opgraving, worden er op zaterdag 26 maart en woensdag 6 april open middagen (tussen 12.30 en 16.00 uur ’s middags) georganiseerd, waar deskundige archeologen en leden van de AWLV u alles vertellen over hun ontdekkingen. De locatie van de opgraving bevindt zich op het parkeerterrein tussen de Burgemeester Banninglaan en de Berberis.