Het monument / De stadsbakens

Het Monument

Om aandacht te genereren voor de resten van Forum Hadriani (naast uiteraard de Romeinse zaal in toen nog het Museum Swaensteyn) nam de Archeologische Werkgroep Voorburg (toen nog zonder de L van Leidschendam) het initiatief tot een monument in Park Arentsburgh. Die plannen bestonden al lang. Ooit had de gemeente in het kader van het 2000 jarig bestaan het idee een stuk Romeinse stadsmuur na te bouwen, op de plek waar nu het hoofdstadsbaken staat (zie verderop). Dit stuitte op zoveel protest van omwonenden dat het plan werd afgeblazen. Speciaal voor het op te richten monument richtte een aantal leden van de werkgroep een stichting op, voluit de Stichting Monument Municipium Aelium Cananefatium – Forum Hadriani Voorburg, kortweg Stichting MAC. In het jaar 2000 werd het monument onthuld door de Italiaanse ambassadeur.

Het monument, bedacht en uitgevoerd door TGV Teksten en Presentaties (Evert van Ginkel), bestond uit de volgende onderdelen:

    • Een herdenkingszuil, geïnspireerd door de Romeinse mijlpalen en uitgevoerd door de kunstenares Anja Roemer
    • Een viertal informatiepanelen in het park
    • Het in de straten aangeven van de omvang van de stad door middel van afwijkende bestrating
    • Een begeleidende brochure

De zuil en de bestrating zijn nog steeds aanwezig. Door de informatie verkregen uit de laatste opgravingen waren de informatiepanelen achterhaald. In 2012 werd in het park een aantal stadsbakens geplaatst, een initiatief van het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg en de gemeente.

De stadsbakens

Op een aantal uit cultureel oogpunt interessante plekken in Voorburg en Leidschendam zijn stadsbakens geplaatst, driehoekige zuilen met informatie over o.a. de Vlaardingencultuur, het Kanaal van Corbulo en uiteraard Forum Hadriani. In het park zijn de oude informatiepanelen verwijderd en in totaal 6 stadsbakens geplaatst. Het hoofdbaken, bestaande uit 14 pijlers, laat een reconstructie van de stad zien van de hand van Bob Brobbel, met aan de andere kant de letters FORUM HADRIANI. De vijf overige bakens geven op strategische plaatsen in het park meer informatie.

Baken Forumstadsbaken