Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment (2023) uit 3 leden:

Voorzitter ad interim:
Mevr. drs. A.E. (Alexandra) Oostdijk, tel. 06-23126088

Secretaris:
vacature

Penningmeester:
Mevr. drs. J. (Joanneke) van den Engel – Hees, tel.  06-12878775

Communicatie en publieksbereik
Marjolein van den Dries, tel. 06-19878297

Joanneke van den Engel-Hees
In 1994 ben ik als 15-jarige lid geworden van de toen nog Archeologische Werkgroep Voorburg, omdat ik geïnteresseerd was in geschiedenis en archeologie. Ik ging Griekse en Latijnse Talen en Culturen studeren in Leiden en schreef mijn scriptie over de opgravingen van professor Reuvens op het terrein van Forum Hadriani in 1827-1834. Na mijn studie heb ik onder andere aan meerdere projecten bij het Rijksmuseum van Oudheden gewerkt, evenals korte tijd in het (nu) Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg voor de tentoonstelling over Forum Hadriani in 2005. Mijn voorliefde voor Romeinse vondsten kon ik verder uitleven bij de gemeente Utrecht, tijdens de inventarisatie van de PUG-collectie, een oude archeologische collectie, waarvan ik nu nog (vrijwillig) conservator ben. Sinds 2017 werk ik als assistent-depotbeheerder in het Provinciaal Depot voor Archeologie van Noord-Holland in Castricum. Waar het lidmaatschap van de AWLV al niet toe kan leiden!

Alexandra Oostdijk
Als 10-jarige sleepte ik wekelijks een enorme stapel boeken uit de Voorburgse bibliotheek over archeologie en geschiedenis. Gefascineerd door de belevenissen van Carter en Schliemann besloot ik om archeologie te gaan studeren. Na mijn kandidaats kunstgeschiedenis kwam ik bij toeval terecht bij een kennismakingscollege Precolumbiaanse archeologie en besloot verder te gaan met deze tak van archeologie. In 1985 werd ik lid van de archeologische werkgroep Voorburg, die toen net was opgericht. Daar heb ik de archeologie in praktijk geleerd tijdens vele opgravingen onder andere in de Schoolstraat. Ook in mijn werk had ik veel met (Romeinse) archeologie te maken: ik heb 17 jaar gewerkt in Museum Swaensteyn in de Voorburgse Herenstraat. Nu werk ik met veel plezier al weer 8 jaar in Delft bij Museum Paul Tetar van Elven en daarnaast als rondleider en docent in diverse musea.