Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden:

Voorzitter:
Dhr. C.A. (Kees) van der Brugge, tel. 070 – 3272859
Secretaris:
Dhr. ir. R. (René) van der Ven, tel. 06-53389309
Penningmeester:
Mevr. drs. J. (Joanneke) van den Engel – Hees, tel. 071 – 5288018 / 06 – 12878775
Public relations:
Mevr. drs. V. (Vian) Gast, tel. 06 –11474762
Leden:
Mevr. drs. A.E. (Alexandra) Oostdijk, tel. 070 – 3459106
Mevr. ir. T. (Titia) Kiers, tel. 070 – 3277183
Dhr. R.W.M.G. (Ronald) Zalmé, tel. 06 – 25093070

V.l.n.r.: Vian Gast, Joanneke van den Engel – Hees, Kees van der Brugge, Titia Kiers, Alexandra Oostdijk en Ronald Zalmé.

V.l.n.r.: Vian Gast, Joanneke van den Engel – Hees, Kees van der Brugge, Titia Kiers, Alexandra Oostdijk en Ronald Zalmé.

Kees van der Brugge
Over archeologie lezen of een opgraving bezoeken roept bij mij een bepaald gevoel op. Ik kan dan wegdromen en fantaseren hoe daar de mensen gewoond hebben. Het lijkt dan wel een soort magische wereld waar je even op bezoek komt. In mijn dagelijks werk heb ik me echter nooit actief met archeologie bezig gehouden. Als docent aardrijkskunde en geschiedenis op een scholengemeenschap waren er wel raakvlakken, maar verder dan dat ging het niet. Nadat ik acht jaar als wethouder in onze gemeente had gewerkt , werd ik gevraagd als voorzitter van deze werkgroep. Dit geeft al goed aan dat archeologische kennis geen voorwaarde is om lid te worden van onze afdeling. Binnen de werkgroep is echter een grote kennis aanwezig van onze plaatselijke archeologische geschiedenis. Of het nu Vlaardingen-, Romeins-, Middeleeuws-, of een latere cultuur is, onze leden weten wel raad met de verwerking van de vondsten. Voorlopig is er nog heel veel werk te verzetten.

Vian Gast
‘Oude dingen’ hebben mij altijd geboeid. Tijdens mijn studie geologie hield ik mij vooral bezig met fossielen, maar later in mijn leven, vooral door verblijven in Syrië en India, is mijn interesse in archeologie gegroeid. Toen we in 2013 terug in Nederland kwamen, ben ik lid geworden van de AWLV. Het leuke aan de archeologie hier in de omgeving is, dat je in feite kennis maakt met de lokale bewoners van (heel) lang geleden. De eerste sporen van bewoning in onze regio dateren van maar liefst 3800 jaar geleden! Deze mensen leefden uiteraard heel anders dan wij, maar zijn er ook overeenkomsten? Kunnen wij hen begrijpen? Wat kunnen we van ze leren? Archeologie laat de buren uit het verleden tot ons spreken. Graag zet ik mij in om de archeologie van onze omgeving tot leven te brengen en te delen met de mensen van nu.

Joanneke Hees
In 1994 ben ik als 15-jarige lid geworden van de toen nog Archeologische Werkgroep Voorburg, omdat ik geïnteresseerd was in geschiedenis en archeologie. Ik ging Griekse en Latijnse Talen en Culturen studeren in Leiden en schreef mijn scriptie over de opgravingen van professor Reuvens op het terrein van Forum Hadriani in 1827-1834. Na mijn studie heb ik onder andere aan meerdere projecten bij het Rijksmuseum van Oudheden gewerkt, evenals korte tijd in het (nu) Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg voor de tentoonstelling over Forum Hadriani in 2005. Mijn voorliefde voor Romeinse vondsten kon ik verder uitleven bij de gemeente Utrecht, tijdens de inventarisatie van de PUG-collectie, een oude archeologische collectie, waarvan ik nu nog (vrijwillig) conservator ben. Sinds 2017 werk ik als assistent-depotbeheerder in het Provinciaal Depot voor Archeologie van Noord-Holland in Castricum. Waar het lidmaatschap van de AWLV al niet toe kan leiden!

Titia Kiers
Ik ben een jaar of vijftig geleden lid geworden van de landelijke AWN. Ik heb altijd belangstelling gehad voor historie en gezien mijn beroep (planoloog) meer in het bijzonder voor de geschiedenis van landschap en bodem. Zo verscheen ook al gauw de archeologie in mijn blikveld. De eerste tijd heb ik mij beperkt tot het lezen van Westerheem, het bijwonen van lezingen en het deelnemen aan excursies. Toen ik in 1992 met pensioen ging ben ik ook de praktijk gaan opzoeken. Min of meer toevallig trof ik juist een goede periode voor de amateur-archeoloog. Ik heb deel genomen aan een aantal heel verschillende opgravingen waar ik met veel plezier aan terug denk. Daarnaast heb ik mee gewerkt aan de verdere verwerking van de vondsten: uitzoeken en determineren van scherven, restaureren van gebroken potten, tekenen van houten voorwerpen zoals tentharingen, enz.

Alexandra Oostdijk
Als 10-jarige sleepte ik wekelijks een enorme stapel boeken uit de Voorburgse bibliotheek over archeologie en geschiedenis. Gefascineerd door de belevenissen van Carter en Schliemann besloot ik om archeologie te gaan studeren. Na mijn kandidaats kunstgeschiedenis kwam ik bij toeval terecht bij een kennismakingscollege Precolumbiaanse archeologie en besloot verder te gaan met deze tak van archeologie. In 1985 werd ik lid van de archeologische werkgroep Voorburg, die toen net was opgericht. Daar heb ik de archeologie in praktijk geleerd tijdens vele opgravingen onder andere in de Schoolstraat. Ook in mijn werk had ik veel met (Romeinse) archeologie te maken: ik heb 17 jaar gewerkt in Museum Swaensteyn in de Voorburgse Herenstraat. Nu werk ik met veel plezier al weer 8 jaar in Delft bij Museum Paul Tetar van Elven en daarnaast als rondleider en docent in diverse musea.

René van der Ven
Naast een technisch/bestuurlijke/marketing achtergrond ben ik privé geïnteresseerd geraakt in archeologie. Tijdens vakanties naar landen in het Nabije/Midden Oosten bezochten we veel indrukwekkende sites en musea met restanten uit een ver verleden (bijvoorbeeld in Libanon, Syrië, Egypte, Tunesië). Ik vind het heel interessant om dan in een gemeente te wonen waar in het verleden ook veel gespeeld heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan Forum Hadriani en het Kanaal van Corbulo. Hier is natuurlijk veel over bekend, maar nog lang niet alles is uit het opgravingonderzoek gedestilleerd en er worden nog regelmatig aanvullende vondsten gedaan die nieuwe inzichten opleveren. Uiteindelijk wil je deze kennis vergroten en toegankelijk maken voor een breder publiek. Het lijkt me leuk om daar een bijdrage aan te leveren.

Ronald Zalmé
De historie van Holland en daarbinnen die van Leidschendam-Voorburg heeft mij altijd al zeer geïnteresseerd. Vooral de kennis die we kunnen vergaren met behulp van ons bodemarchief is machtig interessant. Het spanningsveld tussen het willen weten en het in situ bewaren voor het nageslacht is een fascinerend onderwerp. Ik heb vele jaren functies bekleed in de dienstensector, op het gebied van automatisering en beleidsadvisering. Na mijn pensionering ben ik gestart met vrijwilligerswerk in sectoren die met historie te maken hebben. Binnen de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg ben ik onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de website.