Topstukken

Mijlpalen mijlpaal Naaldwijk002

Mijlpalen waren de wegwijzers in de Romeinse tijd. Tevens dienden deze als verheerlijking voor de heersende keizer. In totaal zijn er 7 mijlpalen gevonden die de afstand aangaven tot Forum Hadriani (MAC). De mijlpaal van Monster, in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, werd al in de vijftiende eeuw gevonden in Naaldwijk (ambt Monster). In 1963 vond een vrouw die haar hondje uitliet een deel van een mijlpaal, gewijd aan keizer Decius (249-251 na Chr.) in Rijswijk. In 2005 werd ook in Rijswijk een stuk van een zuil gevonden, gewijd aan Caracalla. Spectaculair was de vondst van maar liefst vier mijlpalen in Wateringen, nu in het Museon in Den Haag.

Jupiteraltaar
foto2 forum hadriani topstukken

Een klein huisaltaartje van zandsteen, gevonden in 2005, was gewijd aan Jupiter. De inscriptie IOM staat voor Jupiter Optimo Maximo. Ofwel Jupiter, de beste en de grootste, een verwijzing naar de Romeinse oppergod. Uit het onderzoek bleek dat er een speciale band bestond tussen Jupiter en de stam der Cananefaten.

 
 
 
De bronzen hand

  Romeinse hand002
In 1771 werd bij de tuinaanleg van Arentsburgh een hand gevonden, afkomstig van een bronzen standbeeld. De vondst deed in die tijd zoveel stof opwaaien dat er zelfs een toneelstuk over werd geschreven. Bovendien stond de hand model voor een groot beeld van Tsaar Peter de Grote en reisde daarvoor naar St. Petersburg.

 
 
WagenwielenWagenwiel

Bij de opgraving door BAAC in 2005 werden onder in een waterput de restanten aangetroffen van twee houten wagenwielen, niet afkomstig van dezelfde kar. Waarschijnlijk dienden deze als versteviging van de waterput. Samen met de put zijn ze door Archeoplan Delft geconserveerd door middel van vriesdrogen. De wagenwielen worden geëxposeerd in het Stadsmuseum.