Voorbereiding archeologisch onderzoek vondsten

De amateurtuindervereniging Arentsburgh is in de jaren vijftig opgericht. De gemeente verhuurde grond op de terreinen van het landgoed Arentsburgh die na de archeologische opgravingen jarenlang als sportvelden door de voetbalverenigingen vv Maasstraat en FC Voorburg waren gebruikt.

Overzicht tuinvereniging (foto: website)

Overzicht tuinvereniging (foto: website)

Toegangspad met kantine (foto: Ronald Zalmé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het complex is nadien herhaaldelijk uitgebreid en bevat nu meer dan 100 tuinen. Dat de grond nog vol zit met archeologische resten blijkt wel uit de vele scherven die nog altijd uit de grond omhoog komen en door de leden worden verzameld.

In het kader van een onderzoek naar eventuele vervuiling van de grond van alle Voorburgse volkstuinen heeft de gemeente een milieutechnisch onderzoek laten uitvoeren. Op Arentsburgh is van de gelegenheid gebruik gemaakt en aan RAAP opdracht gegeven om een archeologisch booronderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is nu uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet bekend maar hiervan wordt binnenkort een rapport opgesteld.

Boring onder toezicht AWLV (foto: Ronald Zalmé)

Boring onder toezicht AWLV (foto: Ronald Zalmé)

Resultaat boring

Resultaat boring (foto: Ronald Zalmé)

Boring RAAP (Foto: Ronald Zalmé)

Boring RAAP (Foto: Ronald Zalmé)

Met een aantal leden van de tuindersvereniging is afgesproken om de schervenvondsten uit hun tuin te onderzoeken. Een groot aantal scherven die op die tuinen zijn gevonden zijn daarom voor onderzoek meegenomen naar de werkruimte van de AWLV. Uit de meeste gesprekken die met de leden zijn gevoerd blijkt dat zij geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het terrein en de soms bijzondere vondsten die uit de grond tevoorschijn komen. Samen met het bestuur van de vereniging wordt nagedacht op welke wijze de AWLV hierbij kan helpen. Er is al geopperd om een informatiebord met aansprekende voorbeelden van scherven en of een presentatie te verzorgen op de jaarvergadering die jaarlijks in maart wordt gehouden.