Nieuwe tijd

afb.1 Bij onderzoek voorafgaande aan de bouw van een wooncomplex op het terrein van de Oude Haven werden de contouren van veenputten ontdekt (foto: Archeologische Werkgroep Voorburg).

afb.1 Bij onderzoek voorafgaande aan de bouw van een wooncomplex op het terrein van de Oude Haven werden de contouren van veenputten ontdekt (foto: Archeologische Werkgroep Voorburg).

Archeologische informatie over Voorburg in de 16e en 17e eeuw komt vooral uit de onderzoeken op het terrein Oude Haven en op de binnenplaats van huize Swaensteyn. Aan de Oude Haven trof de werkgroep de sporen aan van putten voor veen- en kleiwinning (afb. 1). Bij huize Swaensteyn, dat in die eeuwen een herberg was, werd een kleine waterput gevonden met scherven uit het begin van de 17e eeuw. Daarboven lagen de scherven van de 17e tot de 20e eeuw door elkaar. Ook was nog de fundering van een oude paardenstal te zien. Overigens was ook in die tijd het centrum van Voorburg nog agrarisch. Bij onderzoek op het terrein van de voormalige NZH-remise bij het Zwarte Pad zag de werkgroep sporen van een akkerlaag uit de 17e eeuw. Ook aan de andere kant van de Herenstraat was het nog ‘landelijk’ blijkens de voortdurend verlegde sloten die bij het onderzoek aan de Schoolstraat werden gevonden.

Bij huize Swaensteyn bleek ook nog een verrassing uit de 18e eeuw te zitten: een beerkelder, die eens behoorde bij het pand op het terrein aan Herenstraat 78, met fragmenten van Delfts aardewerk (faience), gebruiksaardewerk en Chinees porselein (afb. 2).

afb.2 Bij een opgraving op de binnenplaats van Huize Swaensteyn werd een beerkelder gevonden met een vloer van plavuizen (foto: Archeologische Werkgroep Voorburg).

afb.2 Bij een opgraving op de binnenplaats van Huize Swaensteyn werd een beerkelder gevonden met een vloer van plavuizen (foto: Archeologische Werkgroep Voorburg).

Uit de datering van de talrijke pijpenkoppen in die kelder bleek dat deze kelder van omstreeks 1730 tot het midden van de 19e eeuw in gebruik is geweest. Bijzonder afval lag nog op het terrein Oude Haven, namelijk halffabrikaten van een pottenbakker die dat daar tussen de tweede helft van de 17e en het eind van de 18e eeuw heeft gestort.
 
Bronnen:

Bazelmans J., M. Dijkstra en J. de Koning, 2002: Voorspel. Holland in het eerste millennium, in T. de Nijs en E. Beukers, Geschiedenis van Holland tot 1572, Hilversum

Hagers, J.K., R. Hirschel en A. Oostdijk, 1989: West-Duivesteyn. Bouwhistorisch en archeologisch noodonderzoek van een 17de eeuwse boerderij te Voorburg, Voorburg

Harms, M.J., G. Th. Langerak, C. Milot en L. Bolt (red.), 1989: Archeologie en historie. Sporen in de tijd, in Kroniek van Voorburg, twintig eeuwen werken en wonen langs de Vliet 9, Voorburg

Henderikx, P.A., 1987: De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000, Hilversum (Hollandse studiën 19)

Horssen, J., van, 2007: Gewonnen en verloren land. De ontginning van het Westland 700-1300. Ongepubliceerde doctoraalscriptie

Jonge, W. de, 1998: Tussen Vliet en strandwal. Archeologisch onderzoek in Voorburg-West, Voorburg