Wie zijn wij?

De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg is een zelfstandige vereniging, die opereert onder de vlag van de landelijke AWN, Nederlandse Archeologievereniging.

De AWLV - werkruimte

Vondstverwerking tijdens een werkavond
(foto: J. Hees)

De leden zijn geïnteresseerd in de plaatselijke geschiedenis en archeologie. De werkzaamheden die zij uitvoeren bestaan uit archeologisch onderzoek, het uitwerken van vondstmateriaal en het publiceren hiervan, literatuur- en archiefstudie, educatie, het onderhouden van contacten met de gemeente en het assisteren bij opgravingen door gecertificeerde graafinstanties.

De vereniging beschikt over een eigen werkruimte aan de Van Naeltwijckstraat, waar elke woensdagavond een bijeenkomst wordt gehouden, de zogenaamde “schervenavond”.

Dit interview geeft een goede indruk van de sfeer op de schervenavonden.

Op de algemene ledenvergadering van 13 mei 2015 is het beleidsplan 2015 – 2020 van de vereniging goedgekeurd. Aanleiding voor het schrijven van het plan was de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), waarmee de spelregels voor archeologisch onderzoek zijn veranderd. Hierdoor hebben amateurarcheologen minder mogelijkheden gekregen voor het uitoefenen van hun hobby. Binnen de werkgroep was behoefte aan duidelijkheid omtrent de visie en plannen van de AWLV.  Het beleidsplan, dat op aanvraag wordt toegestuurd, dient als basis voor de activiteiten in de komende periode. De statuten van de vereniging vindt u hier. Het beleidsplan 2020 – 2025 vindt u hier.