Onderzoek met de prikstok naar de fundamenten van een molen – Leidschendam 2019

Enkele leden van de werkgroep zijn half april met de prikstok op zoek geweest naar de mogelijke funderingen van de voormalige Oostmolen in de Tedingerbroekpolder. Deze molen, die al in de 19e eeuw is gesloopt, stond zo’n 150 meter ten zuidoosten van de Vliet aan de Goo Wetering, tussen de huidige spoordijk van de Randstadrail en het Zeeheldenkwartier. Het kleine onderzoek was een initiatief van een bewoner aan de Vlietweg, die daar grond in eigendom heeft, en over de verdwenen molen las in een hoofdstuk over de eerste windmolens aan de Vliet in het vorig jaar verschenen boek ’De Vliet langs Leidschendam en Voorburg’ van de Historische Vereniging Voorburg. De auteur van dit hoofdstuk, Wiard Beek, nam ook deel aan het prikonderzoek en had speciaal daarvoor een roestvast stalen prikstok laten maken, die hij na afloop aan de werkgroep heeft geschonken.
‘Het kleine onderzoek met de prikstok, waarvoor toestemming was verkregen van het Hoogheemraadschap Delfland, heeft helaas niets opgeleverd. Aan geen van beide zijden van de sloot werden aanwijzingen voor de aanwezigheid van molenfunderingen gevonden. De kans daarop bleek aan de zijde van de spoordijk ook niet groot, omdat daar de oever enkele tientallen centimeters opgehoogd bleek te zijn, voor een deel met steenachtig materiaal. Ander onderzoek dan met de prikstok naar de funderingen van de Oostmolen is vooralsnog niet mogelijk.

Tekst: Wim van Horssen

Goo wetering, achterin de onderzoeksplaats (foto: Ronald Zalmé)

Goo wetering, achterin de onderzoeksplaats (foto: Ronald Zalmé)

Vlietweg (foto: Ronald Zalmé)

Vlietweg (foto: Ronald Zalmé)

 

 

 

 

 

Teamleden aan het werk (Foto: Dick Bakkenes)

Teamleden aan het werk (Foto: Dick Bakkenes)