Verslag tweede onderzoek in 2017

In 2017 is er voor de tweede maal een onderzoek gedaan naar de verzamelde scherven en bouwfragmenten uit de volkstuinen die liggen op Forum Hadriani. Over de uitkomsten valt onder voorbehoud wel iets te zeggen. Het probleem is dat we van 26% van de tuinen materiaal hebben ontvangen waardoor we geen goed beeld hebben gekregen van de verspreiding van de vondsten. Hier hebben we de les uit getrokken dat we het verzamelen eenvoudiger moeten maken en betere voorlichting moeten geven. We hebben een lezing op de jaarvergadering van de vereniging gehouden en we hebben bij teruggave van de vondsten een tekening en een korte uitleg bij de belangrijkste vondsten gedaan. We hopen bij het ophalen van de vondsten in het najaar van 2018 meer informatie te verzamelen.

Onderstaand schematisch overzicht van het volkstuincomplex geeft aan uit welke tuinen er vondsten zijn aangemeld en waar de meeste Romeinse vondsten zijn gedaan.

Schematische plattegrond met aanduiding vondsten

 

Het resultaat

Bij de resultaten zijn de vondsten van beide onderzoeken samengevoegd. Opvallend is het gat in de tijd: na de Romeinse tijd tot de 17e eeuw zijn er geen vondsten te bespeuren:

De aardewerksoorten

Als we ons beperken tot de Romeinse tijd valt het geringe aantal inheemse-Romeinse scherven op, maar dat ligt voor de hand in een stad. Opvallend is ook het grote aantal gladwandige scherven; deze verwijzen naar (kruik)amforen. De ruwwandige scherven verwijzen naar eetgerei.

 

 

 

 

De gebruiksvoorwerpen

Bijzonder vondsten zijn: een fragment van gladwandige kruikamfoor, Brunsting 20, een fragment van een gladwandige kruik, Niederbieber 62, een  drietal fragmenten van een dikwandige amfoor, Dressel 20, een randfragment  van een terra sigillata kom, Dragendorf 37, een aantal passende scherven van een beker geverfde waar, techniek A, Niederbieber 32 en een fragment van een wrijfschaal.

Auteurs: Bram van den Band en Ronald Zalmé