Afb. 1. De onderzoekslocatie (oude plek van molen De Salamander)