afb. 3. De belangrijkste onderdelen van de kleipijp