Afb. 2. Minuutplan van de gemeente Stompwijk uit 1819 waarop op het onderzochte terrein een gebouw is ingetekend (bron, De Groot 2007).