12 oktober 2016: Lezing Peter Stokkel – Romeinse archeologie Rotterdamsebaan

Woensdag 12 oktober aanvang 20.00 uur vindt er een lezing plaats in de werkruimte van de AWLV aan de Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg.

Vanaf 2014 is de afdeling archeologie van de gemeente Den Haag met een groot onderzoek bezig dat uitgevoerd wordt voorafgaand aan de aanleg van de Rotterdamsebaan, de nieuwe toegangsweg naar het centrum van Den Haag. Bij het onderzoek is een schat aan informatie naar boven gekomen en de eerste resultaten zijn al bekend. In de onderzoeken zijn twee periodes vertegenwoordigd, de Romeinse tijd en de late middeleeuwen, specifiek de 14e eeuw.

Peter Stokkel, Projectleider, senior KNA archeoloog van de Afdeling archeologie, natuur- en milieueducatie van de Gemeente Den Haag heeft al eerder  een zeer interessante lezing bij ons gehouden over deze uitgebreide opgraving. Er is nu veel nieuwe informatie bekend, genoeg voor twee lezingen!

De twee lezingen beslaan ieder een periode waarvan de spectaculaire vondsten en voorlopige resultaten gepresenteerd zullen worden.

In de eerste lezing op 12 oktober wordt ingegaan op de vondsten uit de Romeinse Tijd.
De vroegste archeologische sporen en vondsten dateren uit deze tijd. De zilverschat zal aan bod komen en specifiek zal ingegaan worden op twee voor de regio zeldzame Romeinse contexten, rijtjeshuizen en een erf met steenbouw.

In de tweede lezing op 16 november zullen de vondsten uit de Late Middeleeuwen aan de orde komen. Hierbij zal ingegaan worden op de drie middeleeuwse erven en het landgebruik. Voornamelijk het verschil in rijkdom tussen de erven is intrigerend.