foto 13

De gereconstrueerde toegangspoort van Arbeia Fort geeft een goed beeld van hoe het er ooit uitgezien moet hebben.