foto 8.

Paul en Robert staan tussen de resten van de oostelijke toegangspoort van Birdoswald Fort.