25 april 2017: Lezing Andjelko Pavlovic – Het jachthuis van de graaf

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg organiseert de AWLV een lezing over “Het jachthuis van de graaf”. Andjelko Pavlovi is projectleider/senior KNA-archeoloog bij de gemeente Den Haag

In de lezing behandelt hij de resultaten van het archeologisch onderzoek uit 2004/2005 op het terrein van het “Valkhuis”, gelegen achter de Gevangenpoort aan het Buitenhof. Op het terrein stond in de periode vanaf het derde kwart van de 15de tot in de 17de eeuw het “Valkhuis”, waar zich de jachtverblijven van de graven en de stadhouders van Holland bevonden. De naam “Valkhuis” refereert naar de jachtvogels (valken) die daar gehouden en getraind werden. Daarnaast waren daar ook de jachthonden ondergebracht. In een laag en een aantal kuilen op het binnenterrein van de jachtverblijven zijn vele botresten van de jachtdieren, maar ook van prooidieren opgegraven. In de lezing zullen daarnaast ook allerlei gebruiksvoorwerpen en de aangetroffen sporen de revue passeren.
In Westerheem (jaargang 56 – februari 2007) is een artikel over de resultaten van de opgraving gepubliceerd.

Aanvang ledenvergadering 20.00 uur. Locatie: De werkruimte van de AWLV aan de Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg.