Aanvullend onderzoek steentijdnederzetting Leidsenhage

Op 23 augustus 2017 hebben archeologen van het adviesbureau Transect uit Eibergen samen met enkele amateurarcheologen van de AWLV uit Leidschendam-Voorburg een vervolg opgraving uitgevoerd bij Leidsenhage.

In augustus 2015 vond er al een eerste verkenning plaats (zie nieuwsbericht). In maart-juni 2016 heeft Transect een opgraving uitgevoerd . Ter plaatse van de parkeerplaatsen over een oppervlakte van 2400 m2 resten uit de steentijd gevonden. Zie hiervoor elders op onze site. De vondsten dateren uit ongeveer 3000 jaar voor Christus en worden gerekend tot de zogenaamde Vlaardingencultuur. Er zijn toen vuurstenen werktuigen, aardewerk, botmateriaal en sporen van een nederzetting in de bodem aangetroffen. Het bijzondere is dat er ook grondsporen zijn gevonden van een woning en dat deze sporen doorlopen richting het trottoir voor de bakkerij en snackbar Febo (deze zijn reeds gesloopt)

Opgraving Leidsenhage aug. 2017

Opgraving Leidsenhage aug. 2017

Nu alle bebouwing is verwijderd konden de archeologen het onderzoek uit 2016 nu uitbreiden door de grond ter plaatse van het trottoir en onder de fietsenstalling te onderzoeken.

Opnieuw zijn diverse vuursteentjes en aardewerkfragmenten aangetroffen en ook stukjes kwarts en kleine fragmentjes bot. Alle sporen in de grond (zwarte of donkere vlekken in de bodem) worden nauwkeurig met GPS ingemeten en deze vlekken worden ook onderzocht of ze vondsten bevatten.

Vondsten opgraving Leidsenhage aug 2017

Vondsten opgraving Leidsenhage aug 2017

Op de site Vlietnieuws is over dit aanvullende onderzoek een artikel verschenen.