13 april 2016: Lezing Wouter van den Brandhof – Onderzoek naar de explosieven uit de 2e wereldoorlog

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg organiseert de AWLV een lezing over het onderzoek naar de explosieven uit de tweede wereldoorlog en naar de overblijfselen in de bodem van de oorlogshandelingen in Leidschendam-Voorburg en omgeving.

Aan de orde komen daarnaast het terrein van kasteel Duivenvoorde en de plaatsen waar gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden in Wassenaar en Voorschoten.

Aanvang ledenvergadering 20.00 uur. Locatie: De werkruimte van de AWLV aan de Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg.