Algemene Ledenvergadering, woensdag 17 april 2019

Het bestuur van de vereniging Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg heeft het genoegen haar leden en begunstigers uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum:     woensdag 17 april 2019

Locatie:   Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg

Aanvang:   19:30, inloop vanaf 19:15

Parkeren:  De parkeermogelijkheden in de buurt zijn beperkt

Stukken:   Per e-mail op te vragen via secretariaat@awlv.nl.

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2018
 4. Bestuurlijk jaarverslag 2018
 5. Financieel jaarverslag 2018
 6. Verslag financiële commissie
 7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2018
 8. Benoeming leden nieuwe financiële commissie
 9. Goedkeuring begroting 2018/2019
 10. Activiteiten 2019/2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 
Na een korte pauze zal omstreeks 20:30 dhr. Peter van der Ploeg, directeur van Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck, een lezing geven over de plannen voor de verbeterde visualisatie van Forum Hadriani in Park Arentsburgh.

Voorburg, 27 maart 2019

Vian Gast, secretaris.