Eerste exemplaren publicatie onderzoek Noorthey uitgereikt

Op maandagavond 9 december 2013 heeft Wim van Horssen namens de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg de eerste exemplaren van het boek ‘Vijf eeuwen boeren aan de Noortheylaan in Leidschendam’ overhandigd aan mevrouw Mijdam, wethouder monumenten, archeologie en cultuurhistorie van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en de heer Van Bohemen, eigenaar van de boerderij aan de Noortheylaan.  In dit boek staan de resultaten van het archeologische onderzoek dat door de werkgroep tussen mei 2000 en juli 2001 in en rond de boerderij is uitgevoerd voorafgaande aan en tijdens een grote restauratie. De sporen en vondsten die daarbij werden aangetroffen, geven samen een beeld van de ontwikkeling van de boerderij en het leven van de bewoners.