Enkele educatie activiteiten

Regelmatig komen er vanuit het onderwijs verzoeken om mee te werken aan de educatie van scholieren. Zowel leerkrachten uit het basisonderwijs als leerkrachten uit het voortgezetonderwijs weten onze vereniging te vinden en wij werken hier steeds graag aan mee. Onderstaand de verslagen van een tweetal van deze activiteiten.

Op donderdag 14 sept 2017 heeft AWLV lid Martin van Rijn samen met Helle Molthof van Archeologisch Adviesbureau RAAP een gastles gegeven. Zij hebben aan HAVO 3 leerlingen van het Veurs lyceum wat verteld over Archeologie en de Romeinse tijd.

Gastles Veurs college

Gastles Veurs college

Eerst werd uitgelegd waarom een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd en waarom het onderzoek op een bepaalde plek wordt uitgevoerd. Aan de hand van luchtfoto’s, historische kaarten en gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland werd duidelijk gemaakt waar de meeste kans is om in de bodem nog archeologische resten aan te treffen.

Na deze inleiding vertelde Helle over het archeologisch onderzoek dat zij samen met andere medewerkers van RAAP heeft uitgevoerd op de plaats van de voormalige kassen aan de Veursestraatweg in Leidschendam. Aan de hand van foto’s en vondstmateriaal die op het terrein zijn aangetroffen ging zij in op verschillende tijdperken. Er zijn bijvoorbeeld vondsten uit de Steentijd (Vlaardingen), de IJzertijd, de Romeinse tijd (Forum Hadriani, de gracht van Corbulo) en de late Middeleeuwen (restanten van het buitenhuis Oostbosch).Ter afsluiting en om de leerlingen weer lekker actief te maken werden in de vorm van een pub quiz vragen over de Romeinse tijd gesteld. Op basis van deze les, bevindingen opgedaan bij een opgraving in Leidsenhage en literatuurstudie moeten de leerlingen op school een opdracht uitvoeren. Ze gaan een zogenaamde hoax maken over een Romeins voorwerp dat in de bodem is gevonden. Ze krijgen 10 weken de tijd om iets moois te maken.

Het was voor de AWLV en voor RAAP leuk om kennis over te dragen aan een groep HAVO leerlingen. Wellicht zijn enkele leerlingen geïnteresseerd geraakt om later iets doen in de richting van cultuurhistorie of archeologie en komen we ze weer tegen bij een opgraving

  – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Een week later, op donderdag 21 september 2017 hebben de leden Inge en Hans Ooms een rondleiding verzorgd over het opgravingsterrein naast de vlindertuin aan de Veursestraatweg. Er zijn enkele tientallen basisscholieren uit groep 4 van de RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs rondgeleid, die onder leiding van Margreeth Slok naar het terrein zijn komen lopen.

Door het slechte weer is het geplande bezoek een aantal dagen uitgesteld waardoor de werkzaamheden van de archeologen al zijn afgerond. De kinderen zijn echter niet meer te stoppen en vol ideeën over opgraven. Zelfs de wandeling naar de site maakt hen heel enthousiast.

De archeologen zijn helaas al vertrokken. Wat overblijft is een leeg veld met grote hopen zand en een diepe sleuf. Verderop is een graafmachine bezig een andere sleuf te dichten. Samen met Margreeth Slok hebben Inge en Hans de kinderen verteld wat archeologen doen, wat ze hopen te vinden en wat de toegevoegde waarde daarvan is voor het verhaal van onze geschiedenis. De kinderen zijn zeer geïnteresseerd en komen met vragen, die ze meestal zelf kunnen beantwoorden.

Leerlingen SWS Emmaus

Rondleiding leerlingen SWS Emmaus

De leerkracht is ook enthousiast en geeft aan dat zij een volgende keer graag nog eens met de kinderen wil komen!