Geo-Archeo lab in Leidschendam-Voorburg

Geo-Archeo lab in Leidschendam-Voorburg

Met het project ZHAAP ( Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het publiek ) wordt de archeologie en aardkunde in de omgeving van Leidschendam-Voorburg onderzocht.

In onze werkruimte werd een van de 3 workshops ’geo-archeo labs’ georganiseerd. De onder- en bovengrond van de gemeente werd onderzocht en geïnterpreteerd.

De cursus werd gegeven door Dr. Sjoerd Kluiving en onze eigen gemeentelijke archeoloog Antoine Roeloffs.

Met digitaal kaartmateriaal werden geologische processen zichtbaar gemaakt en de veranderende mogelijkheden voor bewoning van onze vroegste landgenoten. De invloed van de zee en de stijgende waterspiegel zorgden voor grote veranderingen van de westkust van Nederland. Na het ontstaan van de oudste strandwal werden de nieuwe strandwallen steeds iets hoger door het stijgende zeewater.

Opmerkelijk was wel dat in archeologie altijd wordt beweerd dat de oudste mensen droge voeten wilden houden en dus op het hoogste punt van de strandwal gingen wonen. Deze middag werd wel gesteld dat bijna alle vindplaatsen van b.v. de Vlaardingen cultuur op de randen van de strandwallen worden gevonden. Men wilde kennelijk dichterbij zoet water wonen om gemakkelijker in hun onderhoud te voorzien.

Nadat er enthousiast was meegedaan aan een selectie van de top 10 verkiezing van archeologische-geologische hotspots van Zuid-Holland werd de cursus afgesloten.

Op de website www.zhaap.nl is voortgang van dit project te volgen.

Tekst en foto’s: Kees van der Brugge