2 en 3 mei 2016: Het mysterie van het Kanaal van Corbulo

Het Kanaal van Corbulo vormde in de Romeinse tijd de verbinding tussen Maas en Rijn. Doordat er al veel onderzoek is gedaan is de loop van het kanaal in hoofdlijnen bekend. De laatste onderzoeken vonden plaats in februari en mei 2015. Bij Leidschendam, ten zuiden van het Damplein en zuidelijker, lijkt het kanaal een vreemde knik te maken. Wat daar aan de hand is, moet archeologisch onderzoek uitwijzen.

Het beeld van Corbulo, Prins Bernhardlaan, hoek Koningin Julianalaan (foto: Raap)

Het beeld van Corbulo, Prins Bernhardlaan, hoek Koningin Julianalaan (foto: Raap)

In de wijk Rietvink is een reconstructie gemaakt van een Romeinse brug (foto: Raap)

In de wijk Rietvink is een reconstructie gemaakt van een Romeinse brug (foto: Raap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verband met de bouw van woningen zal in opdracht van de gemeente het archeologisch adviesbureau RAAP een proefsleuf graven op een terrein aan de Schoorlaan hoek Oude Trambaan te Leidschendam. Uit grondboringen, die in 2015 zijn uitgevoerd, is gebleken dat ter plaatse van de nieuwbouw de Romeinse gracht aanwezig is. Alvorens een  bouwvergunning kan worden verleend, wordt er nu een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

De locatie voormalige school “Zonnewijzer” Schoorlaan (foto: Gemeente)

De locatie voormalige school “Zonnewijzer” Schoorlaan (foto: Gemeente)

Op maandag 2 mei wordt gestart met de werkzaamheden. Op woensdag 3 mei zal de Romeinse gracht zichtbaar zijn en is er een open dag.

De AWLV zal op deze dag samen met een groep kinderen in de leeftijdscategorie van 10-13 meehelpen met deze opgraving. Als er een kind in deze leeftijdscategorie voor school een werkstuk of een spreekbeurt over archeologie wil geven, is dit het moment om een opgraving in de praktijk mee te maken. Er is nog plaats voor 5 kinderen. Opgeven kan door onder vermelding van naam en leeftijd een bericht te sturen. Deelname wordt bepaald door de volgorde van aanmelding. Iedereen die een bericht heeft gestuurd krijgt van de AWLV een reactie.

Het archeologisch adviesbureau RAAP heeft over dit onderwerp een prachtige folder uitgegeven en de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft hierover een persbericht laten verschijnen.