In memoriam Paul Baarslag

26 augustus 1949 – 20 november 2021

Het plotselinge overlijden van Paul heeft ons diep geraakt. Vanaf 1985 was hij betrokken bij de Archeologische Werkgroep Voorburg, later bij de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg. Ook was hij lid van de AWN, de landelijke vereniging, en zat hij in het bestuur van de AWN Afdeling 7 Den Haag e.o. Paul was dol op reizen, als die maar iets met archeologie of geschiedenis te maken hadden. Hij heeft niet alleen half Europa bereisd, maar ook delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Omdat hij daarbij verzot was op lezen leidde dat tot de aanschaf van een grote hoeveelheid boeken die naast de archeologie de oorlogsgeschiedenis omvatte. Overal stonden boekenkasten en die boeken moesten gerubriceerd worden; daar stopte hij veel tijd en energie in. Bij de werkgroep Leidschendam-Voorburg zette hij zijn rubriceerwoede voort; alles staat sinds kort weer netjes in de kasten. Leden mochten wel een boek lenen, maar hij zat hen wel achter de vodden om die boeken zo snel mogelijk terug te brengen; het waren tenslotte zijn kinderen.

Paul had nog veel andere contacten. Zo volgde hij cursussen bij de historicus Jona Lendering en werkte hij mee aan een van diens boeken. Hij was lid van de Kastelenstichting, waar hij lezingen volgde en deelnam aan excursies. Ook was hij lid van de humanistische loge, waar hij regelmatig spreekbeurten hield. Bovendien onderhield hij contacten met oud-collega’s. Een deel van zijn militaire dienstplicht bracht hij door in Suriname.

Op het persoonlijke vlak was hij vriendelijk, toegankelijk en trouw. Als hij over zijn gelezen boeken begon, kwam hij met gedetailleerde uiteenzettingen over de geschiedenis en de archeologie. Omdat zijn gehoor slecht was, was hij wat achterdochtig en kwam hij soms scherp uit de hoek, schrok daar dan zelf weer van en zei: “Sorry hoor, geintje”, bescheiden als hij was. Paul was een vrijgevig gastheer, maar beslist geen vergadertijger en bracht het gesprek, als het even kon, weer snel op de archeologie en geschiedenis.  We zullen Pauls aanwezigheid heel erg missen.

Tekst: Bram van den Band