5 april 2016: Lezing Arnold Carmiggelt – Graven naar het middeleeuwse Rotterdam

Dinsdag 5 april om 20.00 uur organiseert de AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken aansluitend op de jaarvergadering een lezing in de werkruimte van de AWLV aan de Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg.

Rotterdam toont zich als een moderne stad. Dit hangt samen met het bombardement van mei 1940, waardoor de oude bebouwing in de binnenstad vrijwel volledig is verdwenen. Alleen de Laurenskerk herinnert nog aan het middeleeuwse Rotterdam, dat in 1340 stadsrechten kreeg. In de afgelopen 25 jaar heeft er veel stadsarcheologisch onderzoek plaatsgevonden. In de lezing wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten en wordt de (pre)stedelijke bewoningsgeschiedenis tussen circa 900-1500 geschetst.