7 juni 2016: Lezing Roos van Oosten – De stad, het vuil en de beerput

Dinsdag 7 juni om 20.00 uur organiseert de AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken een lezing in de werkruimte van de AWLV aan de Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg.

Het onderwerp is tevens de titel van haar boek. De Nederlandse stadsarcheologie heeft veel, maar weinig overzichtelijke informatie opgeleverd. Het boek biedt een archeologische en historische analyse van de beerput in de stedelijke samenleving van de late middeleeuwen tot de vroeg-moderne tijd.
De verplichte beerput in de middeleeuwen verdwijnt in de Gouden Eeuw en dat leidt tot vervuilde grachten, een enorme stank, gebrek aan schoon water, onhygiënische toestanden en ziekten. De opvattingen van het stadsbestuur over afvalverwerking waren totaal anders dan die van vandaag de dag.