Lezing 10 november: Jitske Blom – Opgravingen in het Westland

Dinsdag 10 november om 20.00 uur organiseert de AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken een lezing in de werkruimte van de AWLV aan de Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg.

In het Westland hebben de laatste jaren meerdere grote opgravingen plaatsgevonden. Naaldwijk Hoogeland: dit  jaar is het rapport van de laatste opgravingscampagne verschenen. Hiermee wordt het verhaal afgerond van alle onderzoeken die sinds ca. 2000 zijn uitgevoerd. Daarnaast komt Trade Parc Mars vindplaats één aan de orde. In 2015 verscheen het rapport van de opgraving uit 2011, waarbij o.a. een badhuisje en enkele bijzondere vondsten te voorschijn zijn gekomen.