Lezing 11 april 2018: Bert van der Valk – De Haagse werkgroep monitort stuivende duinen

Op woensdag 11 april 2018 organiseert de AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken, na afloop van de Algemene Ledenvergadering,  een lezing met als titel: ‘De Haagse werkgroep monitort stuivende duinen’

De Haagse werkgroep van Afdeling Den Haag en Omstreken monitort sinds jaar en dag met 7 actieve leden diverse duingebieden in Zuid-Holland (Meijendel, Westduinpark, Solleveld) en Zeeland (Schouwen). Wij doen het veldwerk, verwerken en analyseren de vondsten. We schrijven rapporten en publicaties, de laatste meestal in Hollands Duinen ( een internet-periodiek van DUNEA) omdat we vinden dat dat een essentieel onderdeel van ons werk is.
Door ons werk is een veel beter begrip ontstaan van de verborgen archeologische rijkdom van de duinen. Wij proberen ook altijd uit te zoeken waarom en wanneer er wel of niet in de duinen werd gewoond. Meestal heeft dat met (pre-)historische verstuivingen te maken. Zo leren we veel over de werking van het duinsysteem door de tijd. In deze lezing presenteren we een aantal voorbeelden van ons werk.

Locatie: de werkruimte van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, van Naeltwijckstraat 9A Voorburg aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij en de zaal is open vanaf 19.45 uur.