Lezing 12 april 2017: Jean Paul Bakx – Vrijgestoven Merovingers

Op woensdag 12 april 2017 om 20.15 uur organiseert de AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken, aansluitend op de jaarvergadering, een lezing in de werkruimte van de AWLV aan de Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg. De lezing heeft de werktitel ‘Vrijgestoven Merovingers’ en wordt gehouden door Jean Paul Bakx van Archeologie Delft. De lezing gaat over de opgraving bij Molenslag (Westland). Jean Paul Bakx zal ingaan op de totstandkoming van het project en de rol die de AWN daarin heeft gespeeld, het veldwerk en de voorlopige resultaten.