Lezing 17 april 2019: Peter van der Ploeg – Visualisatie van Forum in Park Arentsburgh.

Op woensdagavond 17 april 2019. Aansluitend aan de vergadering zal Peter van der Ploeg, directeur van Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck, ons op de hoogte brengen van de plannen voor de verbeterde visualisatie van Forum Hadriani in Park Arentsburgh. Op dit moment wordt op meerdere plekken in Nederland, ruwweg langs de lijn Katwijk – Nijmegen, gewerkt aan de realisering van projecten waarmee het verhaal van de noordelijke Romeinse grens, de Nederlandse Limes, aan het publiek wordt gepresenteerd. Dit is ter voorbereiding op de ratificatie van de Nederlandse Limes tot Unesco Werelderfgoed, die naar verwachting in 2021 zal plaatsvinden. Museum Swaensteyn heeft in 2017 het initiatief genomen om, in samenwerking met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, aansluiting te zoeken bij de Nederlandse Limes. Met het voormalige Forum Hadriani en het kanaal Corbulo beschikken wij immers over twee unieke en heel onderscheidende onderdelen van de Limes. Het masterplan ‘Romeinen aan de Vliet’ wordt ontwikkeld in nauw overleg met de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, Stichting ‘Mooi Voorburg’, Huygens’ Hofwijck en de gemeente. De provincie Zuid-Holland heeft voor het opstellen van het masterplan, voor de realisatie ervan, voor een nieuwe Romeinenpresentatie in het museum en voor digitalisering van onderzoeksgegevens een subsidie toegekend in het kader van de Erfgoedlijn Romeinse Limes.

De lezing begint om ongeveer 20.15 uur na afloop van de algemene ledenvergadering.