Lezing 21 november 2017: Cateleine Kruidhof – De duikers van Bernisse

Op 21 november organiseert de AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken een lezing met als titel: De duikers van Bernisse. De lezing wordt verzorgd door Cateleine Kruidhof , archeologe bij archeologisch bureau RAAP. Zij bespreekt een spectaculaire vondst in de gemeente Bernisse: twee duikers met beschoeiing en een dijklichaam met daar bovenop de begraving van een paard, mogelijk een bouwoffer. De opgraving leverde ook bewoningssporen uit de IJzertijd op.

De lezing wordt gehouden in de werkruimte van de AWLV aan de Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg, aanvang 20.00 uur.