Lezing 27 november 2018: Romeinse kust

In de werkruimte van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, locatie van Naeltwijckstraat 9A Voorburg, wordt op dinsdag 27 november aanvang 20.00 uur een lezing gehouden.

De lezing wordt gegeven door: Tom Hazenberg.

De lezing is getiteld: Romeinse kust

Tom Hazenberg is winnaar van de cultuurprijs Zuid-Holland 2018. Hij speelt een voortrekkersrol bij het project Romeinse kust. Het gebied dat bestreken wordt loopt van Holland tot Vlaanderen en  omvat ook de delta van onze grote rivieren. Aan de orde komen wegen en waterwegen, de scheepvaart, de kustverdediging , de Limes, de handel en de oorspronkelijke bewoners.

De toegang is vrij en de zaal is open vanaf 19.45 uur.

Afb. 1. Noordzee kustlijn

Afb. 1. Noordzee kustlijn

Afb. 2. Kanaal van Corbulo. Foto: C. Thunnissen

Afb. 2. Kanaal van Corbulo. Foto: C. Thunnissen

Afb. 2. Romeins schip uit Vleuten. Foto: Internet

Afb. 2. Romeins schip uit Vleuten. Foto: Internet