Wijziging lezing 7 juli over Velsen wordt lezing over steentijd bij Den Haag.

Helaas is Arjen Bosman door omstandigheden verhinderd en geeft hij later in dit jaar zijn lezing over het Romeins legerfort Velsen. MAAR wij hebben een geweldige spreker gevonden die donderdag komt vertellen over een nog veel ouder onderwerp: de ‘ Steentijd op de Steynhof’ in Den Haag. Jeroen van Zoolingen is archeoloog bij de gemeente Den Haag en komt vertellen over deze opgraving van de Vlaardingencultuur en de ontdekkingen die daar gedaan zijn.

Steentijdopgraving bij de Steynhof te Den Haag.

Praktisch
De lezing is op donderdag 7 juli om 20.00 uur in Wijkcentrum Agora (Fonteynenburghlaan 11 Voorburg). De toegang voor AWLV leden is gratis, niet leden betalen 5 euro aan de deur.
Opgeven via secretariaat@awlv.nl

Reconstructie van Velsen 1, laatste fase circa 28 na Christus (tekening Graham Sumner) 

Later dit jaar geeft archeoloog en Romeins Velsen expert Arjen Bosman een lezing voor de AWLV. Hij gaat in op de recente ontdekkingen bij het Romeins fort Velsen (39 na Chr.) nabij de huidige Velsertunnel. Recente ontdekkingen tonen aan dat het waarschijnlijk geen castellum is geweest maar een castra, een Romeins legerkamp van vele hectaren groot.

Deze castra bouwden de Romeinen alleen tijdens de voornaamste campagnes en op strategische essentiële plekken. Ze boden plaats aan delen van een of meer legioenen (legioen bestond uit 5000-6000 man). Castra Flevum is hiermee het meest noordelijke Romeinse legerfort van dit type in continentaal Europa. In de lezing gaat Arjan Bosman hier verder op in en betrekt hij ook Romeinse militaire resten uit onze streken zoals het kanaal van Corbulo in zijn lezing.