Minisymposium 13 oktober 2018: Vlaardingencultuur: onze regio in de steentijd. Maak kennis met de kustbewoners van 5000 jaar geleden.

De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg organiseert in het kader van de Nationale Archeologiedagen (12-14 oktober) op zaterdag 13 oktober in De Voorhof te Voorburg (Herenstraat 77) een minisymposium over de Vlaardingencultuur. De opening door wethouder Nadine Stemerdink is om 13:15.

Het minisymposium is getiteld: Vlaardingencultuur: onze regio in de steentijd. Maak kennis met de kustbewoners van 5000 jaar geleden.

De sprekers zijn: Leendert Louwe Kooijmans, André Kerkhoven, Robert Hirschel, Everhard Bulten en Jeroen van Zoolingen.

Vijfduizend jaar geleden in de nieuwe steentijd werden de strandwallen langs onze kust al bewoond. Deze bewoners in West-Nederland worden gerekend tot de Vlaardingencultuur. Het minisymposium bestaat uit 4 lezingen, waarin vooraanstaande archeologen uitleg zullen geven over de Vlaardingencultuur en de vindplaatsen Leidsenhage, Frekeweg, Forum Hadriani, Wateringse Binnentuinen en Steynhof. AWLV-bestuurslid Vian Gast licht toe: ‘Veel mensen weten dat Leidschendam-Voorburg een Romeins verleden heeft. Minder bekend is dat hier in de nieuwe steentijd, 3500 – 2500 v. Chr., ook al mensen leefden met een eigen cultuur, aangepast aan het leven op de strandwallen. Voor de opgraving in Leidsenhage in 2016 was veel publieke belangstelling. De eerste resultaten hiervan zullen gepresenteerd worden op het symposium. Wanneer je de opgraving van achter de hekken gezien hebt, is het natuurlijk hartstikke leuk om nu over de resultaten te horen! Samen met de andere lezingen wordt zo een goed beeld geschetst van onze oudste ‘inwoners’, om het zo maar te zeggen’. De AWLV hoopt dat veel mensen naar het gratis toegankelijke minisymposium komen en zo iets leren over de interessante geschiedenis van hun woonplaats. Voor meer informatie, klik op het Programma.

De toegang is vrij en de zaal is open vanaf 12:45.