Minisymposium Forum Hadriani

Minisymposium Forum Hadriani,

Een Romeinse stad in Voorburg

Op vrijdagmiddag 16 oktober werd er een minisymposium gehouden over deze oude Romeinse stad. Eén van de doelen van deze bijeenkomst was de inwoners van onze gemeente bij te praten over recente ontwikkelingen wat betreft dit archeologische rijksmonument. Een drietal lezingen en een rondleiding door park Arentsburgh waar de resten van Forum Hadriani zich bevinden, stonden op het programma.

 

foto tekening Forum Hadriani

Foto: Bob Brobbel

De eerste, zeer interessante lezing van archeoloog Mark Driessen ging over zijn opgraving in 2007/2008. Tijdens deze opgraving werd een Romeinse haven ontdekt. Deze nieuwe ontdekking is (weer) aanleiding voor een verdere discussie over ligging en omvang van Forum Hadriani langs het Kanaal van Corbulo. Afgelopen jaar is zijn boek over deze opgraving verschenen.

De tweede lezing werd gehouden door Joanneke Hees, bestuurslid van onze eigen werkgroep AWLV. In een boeiend betoog schetste zij in het kort de geschiedenis van Forum Hadriani en de opeenvolgende opgravingen. Met duidelijke illustraties werden de onderwerpen toegelicht. Ook de belangrijke rol die de werkgroep speelde om Forum Hadriani tot een archeologisch monument te verklaren, kwam aan de orde. Na de lezing feliciteerde wethouder Frank Rozenberg onze werkgroep met het dertigjarig bestaan.

De derde lezing ging over het gebied waar de Rotterdamse baan onder de grond zal verdwijnen.Zoals bekend gaat deze nieuwe ontsluitingsweg onder Forum Hadriani door om ten oosten van de Vliet aan te sluiten op het Rijkswegennet. Twee archeologen, Peter Stokkel en Jeroen van Zoolingen, in dienst van de gemeente Den Haag, gaven een enthousiaste presentatie over de recente vondsten van 2015.

De zilverschat

Foto: Gemeente Den Haag

Deze opgraving ligt momenteel stil maar is nog niet ten einde. Het is al wel duidelijk dat er veel Romeinse resten zijn aangetroffen, waaronder een waardevolle zilverschat die zelfs landelijk nieuws is geweest.

 

 

 

 

 

Tot slot werden er rondleidingen (5) verzorgd door leden van onze werkgroep in het park Arentsburgh. De stadsbakens in het park en de deskundige uitleg werden door meer dan honderd deelnemers zeer gewaardeerd.

De stadsbakens

Foto: Idsard Bosman

Een deelneemster: “Ik fiets al meer dan 15 jaar door deze straat, dus ook al deze jaren over de stadsmuur, maar ik wist niet dat de muur in het wegdek was aangegeven. Wat vind ik dat nu leuk!”

Tekst: Kees van der Brugge en Ronald Zalmé