tegelkat

Dierdecor met poes, hoekmotief met ossenkop,17de eeuw.