Nieuw boek: Romeinen langs Rijn en Noordzee.

Onlangs verscheen bij uitgeverij Matrijs een nieuw boek over de limes, onder de titel Romeinen langs Rijn en Noordzee. De limes in Nederland. Het boek is geschreven door Paul van der Heijden, met medewerking van Evert van Ginkel, en uitgegeven in samenwerking met de AWN – Vereniging van vrijwilligers in de archeologie. Aan het begin van onze jaartelling liep de grens van het Romeinse Rijk, de limes, dwars door het huidige Nederland. Deze limes, die de loop van de Rijn volgde, vormde eeuwenlang de scheiding met de gebieden waar Germaanse stammen leefden. De Romeinen legden er forten, wachttorens, wegen en havens aan en er ontstonden belangrijke handelscentra. Door de grote mobiliteit binnen het Romeinse rijk en contacten met de ‘barbaren’ aan de overkant, ontstond er een mengelmoes van lokale en Romeinse culturen. In de vijfde eeuw kwam er een eind aan deze bijzondere periode uit de Nederlandse geschiedenis.

Tegenwoordig vormt de limes een belangrijk archeologisch monument dat volop in de belangstelling staat, maar nauwelijks zichtbaar is omdat het grotendeels ondergronds ligt. Sporen van het limesfort van Valkenburg, teruggevonden wegen bij Utrecht en resten van villa’s in de omgeving van Nijmegen leveren ons een schat aan details over Romeinse infrastructuur, techniek, handelscontacten en nog veel meer. Met nieuwe visualisaties wordt deze belangrijke Romeinse linie langzaamaan steeds zichtbaarder. Romeinen langs Rijn en Noordzee. De limes in Nederland biedt een volledig en toegankelijk overzicht van de rijke geschiedenis van de Romeinse limes in Nederland en aangrenzende gebieden. Het boek laat zien hoe de limes zich hier ontwikkelde van geïsoleerde voorpost tot een aaneengesloten linie met een dichtbevolkt achterland. Aan de hand van foto’s, plattegronden en reconstructietekeningen komt een fascinerende wereld tot leven, die in de afgelopen jaren uitgebreid is blootgelegd door archeologen.

Prijs: € 19,95, verzendkosten: € 2,49.

Gratis bij een nieuw lidmaatschap van de AWN, à € 55,- per jaar. Daarvoor ontvangt u vier keer per jaar het tijdschrift Archeologie in Nederland en het AWN Magazine, naast toegang tot alle AWN-activiteiten, opgravingen, etc.

Zie www.awn-archeologie.nl of neem contact op via secretaris@awn-archeologie.nl.