Onderzoek prehistorie in Leidsenhage

Op 20 augustus 2015 is door archeologisch adviesbureau Transect een proefsleuf gegraven ter plaatse van de parkeerplaatsen ter hoogte van Febo en Bart Smit. Op ca. 0,8 m – m.v. was een bruine zandlaag aanwezig met vuursteentjes en fragmenten aardewerk (gemagerd). Volgens een medewerker is er een dun laagje veen aanwezig met aardewerkscherfjes. Naar verluidt is er in het verleden sprake geweest van grondverbetering, waarbij de veenlaag is verwijderd. De cultuurlaag onder het veen is niet verwijderd. Wellicht dat plaatselijk nog een laagje veen aanwezig is.

Proefsleuf (foto: Martin van Rijn)

 

Detail proefsleuf Leidsenhage (foto: Martin van Rijn)

 

 

Op 25 augustus wordt een tweede proefsleuf gegraven, maar nu pal voor de snackbar Febo, direct naast het trottoir.