26 maart en 6 april 2016: Open dagen bij opgraving van de steentijdnederzetting in Leidsenhage.

Om het publiek de mogelijkheid te geven om rond te kijken op deze opgraving, worden er op zaterdag 26 maart en woensdag 6 april open middagen (tussen 12.30 en 16.00 uur ’s middags) georganiseerd, waar deskundige archeologen en leden van de AWLV u alles vertellen over hun ontdekkingen. Zie ook de uitvoerige informatie over deze opgraving in het  hoofdstuk “Onderzoeken”.

De locatie van de opgraving bevindt zich op het parkeerterrein tussen de Burgemeester Banninglaan en de Berberis.