Publicatie over onderzoek aan Leidsekade 39 Leidschendam

Eind januari is het verslag verschenen van een kort archeologisch onderzoek, dat in september 2007 door de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg is uitgevoerd op het terrein aan de Leidsekade 39 op de hoek van de Starrevaart in Leidschendam. Hoewel de mogelijkheden voor onderzoek door verontreiniging van het terrein heel beperkt waren, is er toch wel een aantal aardige vondsten gedaan, waaronder fragmenten van gebruiksaardewerk, pijpenkoppen en een pijpensteel met propaganda voor Oranje, en metalen voorwerpen, waarvan een messing steekpassertje, een fragment van een koperen schaartje en het houdertje van een zegelstempel de meest opvallende zijn. Het onderzoek bevestigt, wat ook al uit oude kaarten was gebleken, dat het terrein niet eerder dan in het eerste kwart van de 18e eeuw in gebruik mis genomen. Het gevonden materiaal kan afkomstig zijn van de gebruikers, maar kan daar ook zijn terecht gekomen bij de ophoging van het terrein met van elders aangevoerde grond.

Het volledige verslag van het onderzoek vindt u hier en onder het tabblad ‘Publicaties’.