Speuren naar restanten Romeinse boerderij

 DEN HAAG – Laagje voor laagje schraapt een graafmachine grond weg in een weiland naast attractiepark Drievliet in Den Haag. Daarna wordt de grond minutieus onderzocht met een metaaldetector. Archeologenzijn begonnen met hun zoektocht naar een Romeinse nederzetting.

foto: Ronald Zalmé, Opgraving Rotterdamsebaan 10-07-2014
  foto: Ronald Zalmé, Opgraving Rotterdamsebaan 10-07-2014

 

 

 

 

foto: Ronald Zalmé, Opgraving Rotterdamsebaan 10-07-2014

foto’s: Ronald Zalmé, Opgraving Rotterdamsebaan.

Resultaten van eerdere proefboringen hebben hoge verwachtingen geschapen. Archeoloog Peter Stokkel van de gemeente Den Haag verwacht een Romeinse vindplaats aan te treffen. ‘ Wat het precies inhoudt, dus of mensen er gewoond hebben of ze misschien hun doden daar hebben begraven, dat weten we nog niet’, aldus Stokkel.

Letten op grondverkleuringen
Om verder onderzoek te kunnen doen, worden nu proefsleuven van 10 meter breed en zeker 1 meter diep afgegraven. De archeologen letten op grondverkleuringen. Die zijn veroorzaakt door mensen die er vroeger gewoond hebben. Ze hebben daar bijvoorbeeld waterputten gegraven of palen in de grond geslagen. Voor de archeologen zijn het aanwijzingen dat ze restanten van oude menselijke bewoning kunnen aantreffen. De plek waar nu gezocht wordt, ligt vlakbij waar ooit de Romeinse stad Forum Hadriani heeft gelegen. Dit stadje lag bij het huidige Voorburg, aan de Vliet en was de Romeinse hoofdstad voor de hele regio. Op veel plekken zijn hiervan vondsten gedaan door archeologen.

Relatie tussen bobo’s uit de stad en de boeren
Nu hopen de archeologen overblijfselen van een inheemse boerderij aan te treffen. De boeren woonden dus heel dicht bij de Romeinse stad. Stokkel en z’n team hopen dan ook aan de hand van de vondsten wat meer te kunnen vertellen over hoe de relatie was tussen de bobo’s uit de stad en de boeren. De opgravingen maken deel uit van een archeologisch onderzoek op locaties waar de Rotterdamsebaan komt te liggen. Het onderzoek gaat naar verwacht een week of acht duren. Daarna wordt gekeken op welke plekken in de weilanden naast attractiepark Drievliet er verder en dieper gegraven gaat worden.

Bron: Omroep West