Spitten in de tuin van de bovenmeester

Tijdens het Cultureel Zomer Festival op zaterdag 31 augustus 2019 op het Julianaplein in Voorburg ontving wethouder Van Eekelen het eerste exemplaar van het boekje ‘Spitten in de tuin van de bovenmeester’ van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV). Dit bevat het verslag van een archeologisch onderzoek dat de werkgroep ruim twintig jaar geleden heeft uitgevoerd op de hoek van de Herenstraat en de Rozenboomlaan, en waarvan de vondsten, verslagen, tekeningen en foto’s in de afgelopen jaren zijn bestudeerd.

De opgraving vond plaats in de tuin van de directeurswoning van de Van Wassenaer-Hoffmanschool. Deze school is kort daarna afgebroken om plaats te maken voor een kantoor met woningen. Voordat de school in 1880 werd gebouwd, was op die plaats aan de kant van de Herenstraat een herberg met de naam ‘De Bonte Os’. Het gebruik van het terrein aan het oostelijke einde van de Herenstraat gaat echter wel vijf eeuwen terug.

Bij de opgraving zijn ruim 2500 scherven van aardewerk geborgen, tientallen pijpenkoppen, enkele munten, een schoen, 8,5 kilo botten en veel bouwmateriaal, waaronder wandtegels. Aan de hand van deze vondsten en de aangetroffen fundamenten en grondsporen, kon de werkgroep in grote lijnen de geschiedenis van het terrein reconstrueren.

Uit die reconstructie blijkt dat het pand, waarin de herberg was gevestigd, dateert uit het eind van de 16e of het begin van de 17e eeuw. Het besloeg twee percelen, waarvan het rechter vóór 1832, toen de eerste kadasterkaart verscheen, is afgebroken. Dankzij de opgegraven fundamenten en grondsporen is een aardig beeld verkregen van de inrichting van met name het linker perceel.

Het stenen gebouw blijkt te zijn voorafgegaan door een houten huis of schuur. Voordien was op deze plaats een tuin. En voordat die tuin werd aangelegd, stond er een nog ouder houten gebouw, dat daar in de 15e of 16e eeuw is neergezet.

Dit fragment van een bord van aardewerk werd gevonden tijdens op de opgraving door de AWLV op de hoek van de Herenstraat en de Rozenboomlaan. De dame is gekleed volgens de mode van rond 1600, wat ook de periode is waarin dit aardewerk is gemaakt.

Misschien was deze 19e eeuwse theeketel-inktpot wel van de bovenmeester van de Van Wassenaer-Hoffmanschool. Hij werd ruim twintig jaar geleden door de AWLV opgegraven in zijn tuin.

Na de overhandiging van het eerste exemplaar aan de wethouder was het boekje ‘Spitten in de tuin van de bovenmeester’ tijdens het Cultureel Zomer Festival verkrijgbaar bij de kraam van de AWLV. Leden van de vereniging konden het gratis afhalen bij deze kraam of anders op de werkavonden op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur op het adres van de vereniging.

Niet leden betalen €10,00 bij afhalen. U kunt het boek ook bestellen door een mail met uw naam en adres te sturen naar secretariaat@AWLV.nl  Zodra u € 13,65 hebt overgemaakt naar bankrekeningnummer NL06INGB0004873774 t.n.v. Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg wordt het boek naar u verzonden.

De wethouder zet haar handtekening op een boekenlegger met inkt uit de opgegraven inktpot. Foto: Ot Douwes

 Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.