Symposium 21 september 2019: Romeinse waterwegen in Zuid-Holland

 

 

Transport over water speelde een enorm belangrijke rol in het Romeinse Rijk. Ook in de bodem van onze eigen waterrijke provincie zijn hiervan veel sporen en overblijfselen gevonden.

Vier bekende archeologen komen tijdens dit symposium vertellen over de Romeinen en betekenis van hun waterwegen in de regio. U bent van harte welkom.

In de pauze is er gelegenheid om te vertrekken of aan te sluiten, dus u kunt ook alleen de eerste twee of laatste twee lezingen bijwonen. Gratis toegang, aanmelden niet nodig.

 

wanneer: zaterdag 21 september 2019 13:00-16:30

waar: De Voorhof, Herenstraat 77 (bijgebouw Oude Kerk)

 

 

PROGRAMMA:

12:45     Inloop en koffie/thee

13:00     Welkom door dagvoorzitter Kees van der Brugge (voorzitter AWLV) en de wethouder.

13:15    Het Kanaal van Corbulo. Bram Jansen van archeologisch onderzoeksbureau RAAP licht in zijn lezing de meest recente bevindingen toe over dit lokaal beroemde Romeinse kanaal tussen de Maas en de Oude Rijn.

13:45     Oostvaart: Romeinse havenplaatsen achter de kust. Jeroen van Zoolingen van de gemeente Den Haag gaat uitgebreid in op de haven van Goedereede en ook een aantal andere belangrijke Romeinse havenplaatsen in de regio.

14:15     Vragen en koffiepauze

14:45     Op transport. Van pottenbakker tot consument. Ester van der Linden, specialist in aardewerk en beleid van Archeofocus, vertelt aan de hand van de herkomst van aardewerk over transport via waterwegen en het economische belang van waterwegen.

15:15     Varen en verbinden. Tom Hazenberg van Hazenberg Archeologie zal de Romeinse Rijn, de Zwammerdamschepen, de Hollandse Delta, de binnenvaart en de Noordzee in de Romeinse tijd en de kust- en oeverbewoners en reizigers behandelen.

15:45     Vragen en borrel

16:30     Einde