Tentoonstelling: Bij nader inzien. Nieuw onderzoek naar oude opgravingen.

Rijksmuseum van Oudheden, van 15 april t/m 14 september 2014

“Bij nader inzien” is een tentoonstelling over nieuw onderzoek naar 31 ‘vergeten’ archeologische opgravingen in Nederland. De resultaten ziet u in deze afwisselende expositie over twee zalen, met onderwerpen uit de prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog.

Tentoonstelling RMO

In de vorige eeuw zijn door het hele land duizenden opgravingsprojecten uitgevoerd. Lang niet altijd werden de resultaten goed in kaart gebracht. Vondsten en documentatie verdwenen zelfs ongezien in dozen en lades. 31 van deze ‘vergeten’ opgravingen zijn de afgelopen jaren opnieuw bestudeerd. Dat gebeurde door middel van nieuwe technieken en met financiële steun van het ministerie van OCW, de wetenschapsorganisatie NWO en in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een van de Odyssee-projecten die de afgelopen jaren zijn uitgewerkt, betreft het onderzoek van Heleen van Londen van de UvA. Zij bestudeerde de voedselproductie in het Midden-Delfland in de Romeinse tijd. De boerderijen in dit gebied leverden producten voor de markt in Forum Hadriani.