Tentoonstelling: Mooi Voorburg

Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg, van 16 maart t/m 1 juni 2014

400px-Voorburg_molen_De_vlieger

molen de vlieger

Dit jaar is het 55 jaar geleden dat de Stichting ‘Mooi Voorburg’ werd opgericht. De aanleiding was destijds de dreigende sloop van molen ‘De Vlieger’ in Voorburg. Toen de molen gespaard bleef, ging  de stichting ‘Mooi Voorburg’ verder.In de afgelopen 55 jaar heeft ‘Mooi Voorburg’ veel cultuurhistorische resultaten kunnen boeken. Eén daarvan betreft de oprichting van de toenmalige Oudheidkamer, het huidige Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg.

De tentoonstelling toont de geschiedenis van de Stichting ‘Mooi Voorburg’ in de vorm van foto’s, brieven, schilderijen, een film en objecten.In twee van de vitrines is een bijdrage van de AWLV te zien met archeologische vondsten die het verhaal van de opgraving van Huize Swaensteyn in 1985 vertellen, een van de eerste opgravingen van de toenmalige Archeologische Werkgroep Voorburg.