Twee onderzoeken in kabelsleuven langs de speeltuin Agora.

In juli 2020 is er langs het speelterrein van Agora een kabelsleuf gegraven van de Fonteynenburghlaan naar de Arentsburglaan. Leden van de AWLV waren in de gelegenheid om waarnemingen te doen en materiaal te verzamelen. Een verslag is op de website verschenen,  zie hier. Bij de bestudering van de vondsten bleek dat er in 1985 ook op deze locatie een sleuf is gegraven voor een gasleiding. Indertijd is hierover door Wim van Horssen gepubliceerd in de 17e jaargang 1999 nummer 2 van het blad Kwadrant van de ‘s-Gravenhaagse afdeling van de AWN. Het is opvallend dat er bij deze gelegenheid veel bouwfragmenten zijn gevonden, (wat blijkt uit tabel 1 volgnummer 3) terwijl er bij de huidige waarneming nauwelijks bouwfragmenten zijn aangetroffen. Ter vergelijking en aanvulling is het artikel uit 1999 alsnog op de website geplaatst, zie hier de tekst van de publicatie in kwadrant.

Het is aardig om te weten dat het prachtige onderdeel van het Romeinse paardentuig dat in juli 2020 in de kabelsleuf is gevonden binnenkort een plek krijg in het museum Swaensteyn.

Tekst: Ronald Zalmé